2012 m. liepos 9 d., pirmadienis

Šv. Pranciškus Salezas: penki nuolankumo lygmenys


Visiems, kuriems jų „ego" kelia problemų. Prieš 400 metų parašytas tekstas - labai aktualus ir mūsų dienomis.
• Pirmasis nuolankumo lygmuo -pažinti save. Jis pasiekiamas tuomet, kai dėl mūsų sąžinės balso ir dėl šviesos, kurią Dievas įlieja į mūsų sielas, suvokiame, kad esame ne kas kita kaip skurdas, menkumas ir nedorybė. Toks nuolankumas, jei jis netobulėja, nėra labai jau didelis pasiekimas - jis būdingas daugeliui. Iš tiesų esama labai mažai žmonių, kurie gyvena tokiame proto aklume, kad nors ir kaip nedaug temąstytų, nesuvoktų savo menkumo. Vis dėlto jie nenori parodyti tikrojo savo veido, nes jiems nepatiktų jei kas nors vertintų juos pagal tai, kas jie iš tiesų yra. Štai kodėl nereikia sustoti ties šiuo lygmeniu, o siekti antrojo, kuris yra pripažinimas. Yra skirtumas tarp .pažinti" tam tikrą dalyką ir jį .pripažinti".
• Pripažinti - tai viešai pasakyti ir išreikšti, kai būtina, tai, ką savyje pažįstame. Tačiau turima galvoje, kad šitai turi būti pasakyta nuoširdžiai, suvokiant savo menkystę, mat esama nemažai žmonių, kurie save žemina tik žodžiais. Pakalbėkite su labiausiai išpuikusią moterimi pasaulyje ar su tokio pat plauko dvariškiu ir pasakykite jiems, pavyzdžiui: .O, koks jūs šaunus, kaip didžiai nusipelnęs! Nežinau kito žmogaus, kuris prilygtų jums savo tobulumu". Jie atsakys: „Ak, na ką jūs, aš nieko nevertas, esu menkas ir netobulas". Tačiau tuo pat metu tokie žmonės labai džiaugsis giriami. Vadinasi, šie nuolankumo žodžiai ištariami tik lūpomis - jie nekyla iš širdies gilumos. Ir jei kartais jų žodžius priimtumėte už gryną pinigą, patikėję melagingais pareiškimais apie nuolankumą, jie užsigautų, pareikalautų, kad atsiprašytumėte už įžeistą jų garbę. Tegu apsaugo mus Dievas nuo tokios rūšies nuolankiųjų!
• Trečiasis lygmuo - pripažinti ir išpažinti savo menkumą ir nedorumą, kai apie tai sužino kiti. Labai dažnai su tvirtu įsitikinimu sakome, kad esame blogi ir apgailėtini, bet nenorėtume, kad tai pirmas apie mus pasakytų kitas žmogus. Jei taip nutinka, pasijuntame ne tik nemaloniai, bet netgi blogai, o tai yra tikras ženklas, kad mūsų nuolankumas nėra tobulas ir netgi ne geros kokybės. Taigi reikia laisvai pripažinti ir ištarti: .Jūs visiškai teisus, puikiai mane pažįstate". Toks lygmuo jau yra labai geras.
• Ketvirtasis - mylėti paniekinimą ir džiaugtis, kai mus žemina ir niekina. Tai gali atrodyti iracionalu. Tačiau jei sutinkame, kad esame niekas, turime būti labai patenkinti, jei kiti tuo tiki, taip apie mus sako ir elgiasi su mumis kaip su menkais bei apgailėtinais.
• Penktasis, tobuliausias ir aukščiausias iš visų nuolankumo lygmenų, -ne tik mylėti paniekinimą, bet trokšti jo, siekti jo ir džiaugtis juo iš meilės Dievui. Palaiminti yra tie, kurie pasiekia šį lygmenį, tačiau tokių labai nedaug. Mūsų Viešpats tegu teikiasi padidinti jų skaičių... dešimčia ar dvidešimčia brolių kurie pasišventė jam šioje mūsų šeimoje.

Komentarų nėra: