2015 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis

Kaip man sužinoti, kad jis yra „Tas vienintelis“?Ar yra vienintelis žmogus, už kurio turėčiau ištekėti ar geriau turėčiau rinktis tinkamą vyrą?
Šis klausimas nėra paprastas kontempliacinis pratimas. Jis atsakomas taip, koks yra jūsų požiūris į draugystę ir santuoką. Visgi aš manau, kad tai neteisingas klausimas.
Klausimas “ar yra tas vienintelis, už kurio turėčiau ištekėti?” yra statomas ant baimės pamato. Jūs esate matę iširusias santuokas ir į neapykantą pavirtusius romantiškus santykius. Gali būti, kad jūs augote kentėdami nuolatinius tėčio ir mamos barnius. Viena iš žymiausių tėvų skyrybų poveikio vaikams ekspertų Judith Wallerstein pažymėjo, kad jie nuolatos yra skyrybų akivaizdoje ir todėl tikrąją meilę įsivaizduoja kaip laimėjimą loterijoje. Jei tik atrasi tinkamą “sielos draugą”, išvengsi priesaikos sulaužymo ir sudužusių svajonių. Krikščionys tai sudvasino ir visas viltis sudėjo į laimingą gyvenimą po to, kai bus surastas “VIENINTELIS”. Bet kai santuoka patiria krizę, moteris ima panikuoti ir galvoja: “O ne! Aš pasirinkau ne ta vaikiną.”
Per paskutinius pusę metų sutikau dvi jaunas krikščionių nuotakas, kurios nutraukė santuokines priesaikas. Jos abi tvirtino: “Aš neturėjau už jo tekėti. Dar prieš vedybas turėjau abejonių, bet jų neatšaukiau”. Iš esmės jos abi tikėjo, kad jų santuoka buvo negaliojanti Dievo akyse dėl to, kad ištekėjo ne už to vyro.
Bet tiesa yra tokia, kad nesvarbu už ko ištekėsi, įsipareigoti mylėti visą gyvenimą yra didžiulis iššūkis. Viena iš romantiškiausių meilės istorijų Biblijoje yra Izaoko ir Rebekos meilės istorija. Ji yra 24 Pradžios knygos skyriuje. Jie kada nors ir buvo taip, kad Dievas aiškiai pasakytų “Štai tas, už kurio turi ištekėti!”, tai būtų pasakyta šiai porai. Tai buvo tikro varžytuvės danguje.
Greitai prabėgo 30 metų. Malonėmis apdovanoti įsimylėjėliai dabar tapo vienas kitą niekinančių berniukų-dvynių tėvais. Bet Izaokas labiau myli Esavą, o Rebeka – Jokūbą. Ir mes pamatome kaip šis vyras ir žmona yra įsipainioję į manipuliacijų, pykčio ir apgaulės tinklą. “Vienintelio” buvimas dar neužtikrina ilgalaikės ir giedrios meilės istorijos. Jų gyvenimus sukompromitavo savanaudiškumas ir kartėlis. Ir visa tai nepaisant to, kad juos suvedė ir sutuokė pats Dievas.
Todėl vietoj to, kad klaustum “ar tai šis vienintelis, už kurio turėčiau tekėti?”, pamąstyk apie kitus klausimus:
1. Ar aš paklūstu Dievo valiai?
Jūsų gyvenime yra kai kurie dalykai, kuriuos Dievas dar ne visai aiškiai jums atskleidė. Gali būti, kad dar nežinote už ko ištekėsite, kokį darbą dirbsite, kiek vaikų turėsite. Vietoj to, kad stengtumėtės sužinoti tai, ko nežinote, stenkitės kad jūsų gyvenimo centre būtų Dievas ir tai, ką Jis apreiškia jums. Kai sieksite meilės ir santuokos, Dievas suteiks jums labai aiškius nurodymus. Štai vienas iš jų:  Tokia gi Dievo valia – jūsų šventėjimas. Susilaikykite nuo ištvirkavimo! (1Tes 4:3).
Kodėl Dievas apreiškia tokią ypatingą valią jums, kai jūs nepaklūstate šiai akivaizdžiai jo valiai? Pavyzdžiui, jei miegate su savo draugu, žinokite, kad Dievo valia jums – ne tokia. Jūs žengėte iš paklusnaus sekimo juo ir pasirinkote daryti tokius sprendimus, kurie yra grindžiami jūsų valia.
Jei tikrai norite, kad Dievas kreiptų jūsų žingsnius link teisingo žmogaus, pakluskite viskam, ką jis pasakys. Skaitykite jo Žodį, ištikimai melskitės, laikykite savo protą ir kūną skaistybėje ir dėkokite už dabartines aplinkybes. Dievas kalba toms širdims, kurios yra pasirengusios klausyti ir paklusti.
2. Ar aš ieškau išminties?
Sekimas Dievu nėra nuolatinis žiūrėjimas į dangų ieškant ten žinios, kuri pasakytų ką daryti toliau. Labai dažnai Dievas mus veda per išmintį, kurią sudėjo į mūsų gyvenimus. Karalius Saliamonas Patarlių knygoje sako, kad skirtumas tarp išmintingo ir kvailo žmogaus yra tame, ar jie yra pasirengę išklausyti ar ne.
Yra tam tikri išmintingi principai, kurių reikia laikytis draugaujant ir ieškant sau sutuoktinio. Išmintinga būtų pažinoti žmogų bent metus, kad galėtumei įsipareigoti santuokai. Jums reikėtų susipažinti su jo šeima, pamatyti jį įvairiose aplinkybėse.
Jums taip pat prireiks labai specifinės išminties. Draugaudami ir santuokoje nuolat turėsite “juodų skylių”. Taip pat santykiuose bus tokių atvejų ir net “raudonų vėliavų”, kurių nenorėtumėte matyti. Jūs galite būti taip tikri “meilėje”, ir savo santykiuose, kad net neįsivaizduojate, kad jie apkars. Kai jūsų draugas ar vienas iš tėvų pareiškia susirūpinimą, ar nepasiunčiate juos ir net įnirštate? “Jūs nesuprantate. Jūs nežinote, kaip jis man patinka!”
Jei tikrai norite žinoti Dievo valią, įsiklausykite į tuos žmones, kurie jums duoti kaip draugai ir patarėjai. Klauskite jų nuomonės: “Ką jūs matote, ko aš nematau? Ar yra kokie neraminantys ženklai, dėl kurių turėčiau susirūpinti? Ar manote, kad veikiu per greitai?”
Neklauskite tik vieno žmogaus nuomonės. Pasinaudokite kuo daugiau patarėjų. Vieni gali būti bendraamžiai, kiti su gyvenimo patirtimi. Ir klausykitės! Imkite į širdį tai, ką jie sako. Ir jei reikia būkite pasirengę nutraukti santykius ar net sužadėtuves.
3. Ar aš realiai žiūriu į santuokinę priesaiką?
Yra du kraštutinumai, kurie būdingi apie santuoką galvojantiems jaunuoliams. Vieni ją idealizuoja, o kiti – fatalizuoja. Tikros meilės paieška rodosi neįtikėtina ir tokia atsitiktinė, lyg būtų paimta iš TV šou. Fantazuodami apie galimybę jūs labiausiai bijote būti apgauti ir patraukti į apgailėtiną santuoką.
Kiekviena santuoka patiria sunkumų ir nusivylimų laikus, bet joje taip pat yra ir džiaugsmo bei švenčių. Sprendimas ištekėti už vieno ar kito vyro yra labai svarbus. Tačiau atradus Žavingąjį Princą dar nėra jokių santuokinės laimės garantijų. Skirtumas tarp intymumo ir nutrauktų įsipareigojimų labai priklauso nuo to, kiek dirbsite pačioje santuokoje. Bet kurie du žmonės, kurie sutinka kartu augti, dirbti bei įveikti iššūkius gali išsiugdyti tobulėjančius santykius.
Mano vyras ir aš santuokos dieną nebuvome vienas kitam puikiai tinkantys. Mūsų kilmė ir asmenybės buvo visiškai skirtingos. Buvo toks metas, kai aš stebėjausi ar už to vyro ištekėjau. Mes labai skirtingai vertinome tėvystę, pinigus ir darbą. tačiau nei jis nei aš niekada nesvarstėme apie skyrybas ar atsitraukimą. Net nesantaikos metais mes išlaikėme meilę vienas kitam ir Viešpačiui, kuris buvo abiejų mūsų dėmesio centre.
Beveik po 20 metų santuokos aš nuoširdžiai jaučiu, kad Dievas parinko vyrą man, o jam – mane. Neįsivaizduoju savęs ištekėjusios už kito. Aš matau kaip mūsų skirtingumas tapo iššūkiu augti. Ar begalinė Dievo galia ir išmintis parinko mus vieną kitam? Nežinau. Bet aš žinau, kad sujungdamas du žmones į vieną Jis išmokė kantrybės, švelnumo ir nuolankumo.
Tikėkitės, kad santuoka bus didžiulė dovana, bet pareikalaus daug darbo ir įsipareigojimo. Tikėkitės, kad nesvarbu už ko ištekėsite, jūsų meilė koncepcija bus tobulinama. Tikėkitės, kad glaudžiantis prie Dievo jūs gausite viską, ko reikia, kad būtumėt puiki žmona. Jo dieviška galybė padovanojo mums visa, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlove ir jėga. (2Pt 1:3)
Dr. Juli Slattery