2014 m. rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis

Tvirta meilė neatgailaujančiam, nuo pornografijos priklausomam vyrui“Aš negaliu nieko padaryti. Kaip krikščionė privalau “atleisti ir užmiršti”.
“Negaliu jo riboti. Aš ne jo mama!”
“Esu visiškai viena. Ir turiu išlikti viena, nes jei papasakosiu apie tai, padarysiu negarbę savo vyrui”.
 “Tai mano gyvenimas. Negaliu su juo skirtis. Jis neatgailauja, tad turiu visą likusį gyvenimą gyventi degradavusią, apgailėtiną ir emociškai vargingą santuoką”
Tai - melas! Yra daugybė melų, kuriais tikėjau, kai mano vyras buvo giliai priklausomas nuo pornografijos ir sekso nuodėmių. Koks gudrus yra priešas, kai suvarto tiesą mūsų galvose tam, kad padaryti nus bejėgiais, beviltiškais ir vienišais.
Su laiku mano vyras dėl pornografijos tapo toks beširdis, kad akivaizdžiai nesigailėjo dėl savo priklausomybės nuo porno. Ir tai, kas galėjo būti kovos pradžia, tapo totaliniu pasidavimu sekso stabams.
Taigi – ką galima padaryti, kai jūsų vyras visiškai neatgailauja ir nedovanotinai domisi porno? Kokius žingsnius galite žengti?
Yra kelis dalykai, kuriuos galite padaryti, tačiau leiskite paaiškinti kai kurias aplinkybes.
  • Pirma –nesitikėkite pakeisti jo elgesį kuriam laikui. Siekite perkeistos širdies amžinybei. Perkeista širdis yra kur kas daugiau nei gailestis. Ji ateina per žaizdų išgydymą ir neapykantą nuodėmei, trokšta daryti viską, kad visiškai atsigręžtų į Viešpatį.
  • Antra - jūs negalite pakeisti savo vyro ir tai ne jūsų darbas. Tai yra Šventosios Dvasios užduotis. Tai, ką galite padaryti jūs – sukurti tokią aplinką, kurioje jam bus nepatogu gyventi su akivaizdžia nuodėme ir kuri pagelbės jam paruošti kelią gydomajam Šventosios Dvasios gydymui.  
  • Trečia – svarbiausia jūsų motyvacija turi tapti nesibaigianti meilė ir visiškas santykių atstatymas. Gali būti toks metas, kai jūs negalėsite mylėti ar nejausite meilės jam, bet kol meilė (ne kartėlis ar kerštas) išliks pagrindiniu motyvu, Dievas gerbs ir ves jus ir palaikys jūsų pastangas atstatant santuoką.
Taigi, kokie tai žingsniai, kuriuos turite žengti kai vyras nedovanotinai paniręs į porno?
1. Meilė priešinasi nuodėmei per tiesą
Akivaizdus, kad pradinis žingsnis yra pasipriešinti jam. Jūs turite labai aiškiai pasikalbėti apie tai, kaip jus verčia jaustis jo veiksmai ir kaip tai veikia jūsų santykius. Po to tvirtai paaiškinkite natūralias jo veiksmų pasekmes, kurios gali nubrėžti ribą, jei taip bus elgiamasi ir toliau.
Nuo Adomo ir Ievos Rojaus sode, iki stabmeldiško Izraelio, iki pasileidusios moters, iki Apreiškimo bažnyčios, laikas nuo laiko mes matome veiksmingą Dievo meilę, kai jis pasipriešina ir moko tuos, kuriuos myli (Apr. 3:20). Viešpats negailėjo atšiaurių žodžių Laodikėjos krikščionims, kai ištarė jiems: esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. (Apr 3:17). Ar tai reiškia, jog tardamas tuos žodžius, jis jų nekentė? Jokiu būdu. Jis priešinasi, ištardamas tiesą, nes Jo meilė verčia Jį pažadinti bedvasius šventuosius nuo širdžių nusigręžimo prieš Viešpatį ir amžinųjų pasekmių.
2. Meilė ištraukia nuodėmę į šviesą
Šėtonas veikia tamsoje. Tol, kol pora kovoje išlaiko tylą, nuodėmė slypi tamsoje. Tad priešui yra lengva įsitvirtinti. Bet kai stipriai tikinčių pagalbos dėka šviesa perskrodžia tamsą, Šėtono gniaužtai susilpnėja ir labai dažnai grandinės krenta nuo abiejų partnerių.
Laiške efeziečiams sakoma: ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau pasmerkite juos. (Ef 5:11)
Atskleiskite problemą subrendusiems draugams. Tai visiškai nereiškia, kad reikėtų kuo skubiau kiekvienai draugei papasakoti, koks baisus yra jūsų sutuoktinis. Visgi šėtonas trokšta, kad jūs būtumėt izoliuota, kai tuo tarpu Dievas sukūrė jus tam, kad klestėtumėte bendruomenėje. Maldingai (ir labai atsargiai) prašykite vieno ar kelių dievobaimingų aukštos moralės vyrų, kad kartu su jumis, su pasitikėjimu ir meile pasipriešintų jo priklausomybei. Vėliau to paties ieškokite sau: susiraskite išmintingą moterį, kuri jus padrąsintų, patartų, pasimelstų, ir kuri galėtų jus pakontroliuoti žengiant šiuos sunkius žingsnius.
Atskleiskite tai Bažnyčiai. Po to, kai pasipriešinote jam asmeniškai ir su kitais, evangelistas Matas nukreipia jus į bažnyčią.  Biblijos bažnyčios disciplina nereiškia ekskomunikos (nors ji gali kaip kraštutinė priemonė). Bet tai yra parama, atskaitomybė, pabarimai, meilė ir ribos. Elgiantis nepopuliariai, bet teisingai, Bažnyčios įtraukimas gali būti vienas iš didžiausių meilės įrodymų.
3. Meilė nuodėmei nubrėžia ribą. Daug kartų žmona nesąmoningai trukdo natūralioms savo vyro nuodėmės pasekmėms, nes ji nesupranta, kaip įgyvendinti sveikas ribas. Tada ji ima priekabiauti, kaltinti ar emociškai manipuliuoti, nesuprasdama, kad visa tai yra pastangos kontroliuoti savo vyrą.
Ribos neturi nieko bendro su jūsų vyro kontroliavimu. Jos yra tam, kad kontroliuotumėte save.
Kai kurios pradinės ribos apima:
  • Krikščionišką konsultavimą: Ribos gali kalbėti apie tai: „Negaliu priversti tavęs ieškoti pagalbos mūsų santuokai, bet aš myliu tave ir neketinu leisti, kad santuoka iširtų taip lengvai, todėl einu į konsultacijas.“ Tai yra aiški ir įvykdoma riba, nes ji kalba apie tai, ką galite padaryti jūs, o ne jis. Krikščioniškas konsultavimas yra puiki pradžia. Tai padės jums nubrėžti specifines ribas jūsų situacijoje.
  • Tikintis tiesos: Jūs galite pasakyti: “pastaruoju metu tris kartus pagavau tave meluojant. Tikras intymumas ir meilė negali remtis melu. Todėl nuo šiol turėsiu būti atsargesnė su tavimi“.
  • Fizinė separacija: Yra laikas, vieta ir situacija, kai separacija yra vienintelis tinkamas atsakymas. Tai nereiškia skyrybų ar, kad apleidžiate savo santuoką. Tai reiškia, jog leidžiate pasireikšti kraštutinėms nuodėmės pasekmėms tam, kad patrauktumėte jo dėmesį ir atgręžtumėte jo širdį Viešpačiui
Pranašas Jeremijas pasakoja, kaip Dievas išsako Izraeliui karčią tiesą ir po to išduoda jam skyrybų liudijimą. Tačiau tas liudijimas yra su pažadu visiškai atstatyti santykius ir palaiminti, jei tik jie atgailaus ir atsigręš į jį. Viešpats panaudojo separacijos laiką, kad pamokytų savo tautą ir suteiktų jos žmonėms atgailos galimybę.
Ieškokite išmintingo patarimo, paskęskite maldoje ir tada Dievas išskaidrins sprendimą.
4. Meilė užtaria nusidėjėlį
Ir galų gale – tai yra dvasinė kova, kuri negali būti laimėta be Viešpaties. Jūs turite pulti ant kelių ir pasinerti į Žodį.  Šio mūšio baigtis, tas turi amžinąsias pasekmes ir gali būti skirtumas tarp dangaus ir pragaro.
Laiške efeziečiams sakoma: Užtat ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godulystė tenebūna jūsų net minimi, kaip pridera šventiesiems; taip pat begėdystė, kvaila šneka ar juokų krėtimas – jums tai netinka, verčiau tebūna dėkojimas. Gerai įsidėmėkite, kad joks ištvirkėlis, nedorėlis ar gobšas, tai yra joks stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės dalies. Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais; už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. (Ef. 5:3-6)
Jūs vyro priklausomybė nuo  pornografijos gali būti išgelbėjimas klausimas. Jam reikia nuolatinio jūsų užtarimo. Mano vyras užaugo bažnyčioje ir žinojo visus teisingus atsakymus, tačiau tik separacijos metu patyrė asmeninį susitikimą su Viešpačiu, kuris atnešė jam tikrą Išganymą.  
Kad ir kaip žalinga pornografija, viltis yra. Priklausomybė nuo pornografijos neturi tapti santuokos pabaiga. Tiesą sakant, tai gali būti katalizatorius, kuris veda prie suirimo, prie tikros atgailos, iki visiško atkūrimo, iki stipresnės ir dar ištikimesnės santuokos, nei kada nors. Nebijokite. Kuo labiau neįmanoma, tuo didesnis stebuklas. Ir Dievas vis dar daro stebuklus!
Dievui nėra negalimų dalykų (Lk. 1:37).