2021 m. rugpjūčio 14 d., šeštadienis

Boeing-737 katastrofa prie Atėnų 2005 metų rugpjūčio 14 dieną

2005 metų rugpjūčio 14 dieną 12:20 vietos laiku Graikijoje katastrofą patyrė Kipro aviakompanijos "Helios Airways“ laineris Boeing 737-300, 5B-DBY. Juo skrido 115 keleivių ir 6 įgulos nariai. Graikijos TV duomenimis 110 keleivių – Kipro piliečiai. Visi žuvo. Tarp žuvusiųjų yra valstybės tarnautojų, visuomeninio sektoriaus darbuotojų, mokytojų, studentų, moksleivių, veterinaras, automobilių pardavėjas, draudimo tarpininkas, chemikas, vaisių pardavėjas, elektrikas, kolegijos mokytojas ir automobilių mechanikas. Jauniausia katastrofos auka tapo ketverių metukų Theti Nicolaou iš Kipro pietuose esančio Limasolio miesto.

 Lėktuvas rėžėsi į kalną artėdamas prie Atėnų oro uosto. Pagal nepatvirtintus duomenis prieš katastrofą vienas iš pilotų neteko sąmonės – apie tai remdamasi Graikijos televizija pranešė Reuters.

Lėktuvas įskriejo į Graikijos oro erdvę 10:37 virš Egėjaus jūros. Eilinio radijo ryšio seanso metu įgula neatsiliepė į radijo šaukinius. Visos pastangos jį atnaujinti buvo bevaisės. Dėl to į orą pakilo du Graikijos KOP naikintuvai F-16. Graikijos kariuomenės atstovas neneigė galimybės, kad lėktuvas buvo pagrobtas. Atėnų oro uosto dispečerių tarnybos viršininkas sakė, kad naikintuvų pilotai matė, kad lėktuve nesimato įgulos vado, o antrasis pilotas guli krėsle be sąmonės. Nors kabinoje matėsi nuleistos deguonies kaukės, liko neaišku, kodėl abu pilotai nespėjo jomis pasinaudoti. F-16 pilotai taip pat matė pilotų kabinoje du žmones, kurie, jų manymu, bandė pilotuoti lėktuvą. Ar tai buvo įgulos nariai ar lėktuvo keleiviai - liko neaišku.

Vienas iš keleivių spėjo pasiųsti SMS pranešimą savo broliui. Jam sakoma, kad lėktuvo pilotas yra "pamėlęs" o keleiviai baigia sušalti. Tai kalba apie lėktuvo išsihermetinimą dideliame aukštyje. Beje, vėliau apie SMS žinutę pranešęs Sotirus Vitas buvo suimtas ir prisipažino, kad sumelavo, norėdamas atkreipti į save žiniasklaidos dėmesį.

Praėjus pusei valandos nuo pakilimo iš Larnakos oro uosto lainerio pilotas pranešė, kad neveikia kabinos ventiliacija. Gali būti, kad ventiliacijos sistemos gedimas tapo kabinos išsihermetinimo priežastimi. Naikintuvai lydėjo lainerį, kol šis atsitrenkė į kalną už 400 metrų nuo gyvenamųjų Grammatika kaimo namų.

Graikijos gynybos ministerija pranešė, kad katastrofa įvyko prie Kalamos oro uosto už 40 kilometrų į šiaurę nuo Graikijos sostinės. Lėktuvas skrido reisu 522 iš Larnakos per Atėnus į Prahą. Graikijos policija pranešė, kad lėktuve buvo 10 vaikų. Iš 115 keleivių 67 skrido į Atėnus, o 48 - į Prahą.  Vėliau "Helios Airways" pranešė, kad lėktuve buvo ne mažiau, kaip 48 vaikai. Galutiniame Kipro aviakompanijos pranešime sakoma, kad lėktuvu skrido 22 vaikai nuo 4 iki 16 metų.

Kai kurie liudininkai teigia, kad lėktuvas sprogo ore. Kadangi iki Atėnų aerodromo buvo likusios tik 5 skrydžio minutes, galimas daiktas, kad vienas iš F-16 numušė lainerį. Jei nevaldomas lėktuvas būtų kritęs į miestą - aukų būtų gerokai daugiau. Nors Graikijos KOP vaidai neigia davę įsakymą numušti Kipro lėktuvą, tačiau neprieštarauja, kad buvo nusiteikę ryžtingai.

Iš karinių sraigtasparnių apžiūrėjus katastrofos vietą nepastebėta jokių judesių lainerio nuolaužose – lėktuvas visiškai sunaikintas, išliko tik uodega.

Graikijos televizija, remdamasi Kipro civilines aviacijos tarnybomis pranešė, kad prieš skrydį buvo remontuojama hermetizacijos ir radijo ryšio sistema. Kipro transporto ministras interviu Graikijos informacinei agentūrai ETR pareiškė, kad sudužęs lėktuvas turėjo gedimų variklyje, todėl ilga laiką buvo nenaudojamas.

Rugpjūčio 14 dieną 17:40 Lietuvos laiku Graikijos televizija ERT pranešė, kad Kipro avaialainerio žūties vietoje rastos abi "juodosios dėžės". Jose turi būti lakūnų pokalbio įrašai kabinoje ir skrydžio parametrai.

Paieškos operacijoje, dalyvavo ne mažiau, kaip 100 gelbėtojų. Degančių lėktuvo nuolaužų gesinimui iškviestos 35 gaisrinės mašinos ir aštuoni lėktuvai. Gelbėtojams atsivėrė iš tikrųjų kraupus vaizdas - smulkios nuolaužos, kūnai ir žuvusiųjų daiktai išmėtyti po visą kalno šlaitą. Varikliai nukrito per 500 metrų vienas nuo kito. Už 200 metrų nuo vieno iš jų rado lėktuvo kabiną, o dar už kelių šimtų metrų - Boeing uodegą. Degančiose lėktuvo nuolaužose žmonių kūnai apdegė neatpažįstamai. O du prieš mirtį apsikabinusius ir apdegusius kūnus išvežė neatskyrę.

Kol kas pagrindinė katastrofos priežasties versija - salono ir pilotų kabinos išsihermetinimas. Manoma, kad prieš katastrofą kabinoje staigiai krito slėgis, dėl ko abu pilotai neteko sąmonės. Žemėje rasti keleivių kūnai buvo su deguonies kaukėmis. Graikijos valdžia atmetė teroro akto versiją.

Rugpjūčio 15 dienos rytą buvo rasti 83 kūnai iš 121. Žuvusiųjų kūnai vežami identifikuoti į specialiai parengtą Atėnų ligoninę. Po pietų buvo rasti visi katastrofą patyrusių kūnai - jų tarpe lėktuvo pilotas. Gelbėtojai pažymėjo, kad visi kūnai buvo sustingę nuo šalčio - net tie kurių oda apdegė gaisre. Kūnų atpažinimas truko apie 10 dienų, kadangi daliai iš jų teko atlikti DNK tyrimus.

Tuo tarpu paaiškėjo, kad lėktuvu skrido graikai, Kipro piliečiai ir 4 asmenų armėnų šeima. Aviakompanijos "Helios Airways" lėktuvą, skridusį 522-uoju reisu, pilotavo 50-metis kapitonas Martenas Hansas Jurgenas iš Vokietijos. Antrasis pilotas buvo dešimčia metų jaunesnis kiprietis Pambos Charalambous.

Ekspertai šią katastrofą vadina "keista", kadangi mato nemažai atvejų, kai išhermetinus lėktuvą pilotai turi nemažai galimybių pažemėti iki reikiamo aukščio. Daugelis, (tame tarpe ir hermetizacijos ir kondicionavimo) sistemų yra dubliuotos ir pradeda veikti automatiškai. Visi sutinka ties vienu - lėktuvas iš tikrųjų išsihermetino 11 000 - 12 000 metrų aukštyje, pilotai neteko sąmonės ir nuo 40 iki 120 minučių lėktuvas skriejo valdomas autopiloto. Dėl to dar ore dėl dekompresijos (staigaus slėgio kritimo) galėjo mirti didžioji keleivių dalis. O tokiame aukštyje oro temperatūra už borto -50°C. Tai paaiškina, kodėl keleivių kūnai sustingę. Graikijos naikintuvų pilotai matė deguonies kaukes, tačiau įgula jau nespėjo jomis pasinaudoti. Tai labiau nei keista, - kai kurie ekspertai atsargiai užsimena, kad jie galėjo būti apnuodyti dujomis. Kito apnuodijimo būdo nėra, kadangi saugumo sumetimais abu pilotai valgo skirtingą maistą.

Rugpjūčio 16 dieną Associated Press pranešė, kad apžiūrėję keleivių ir įgulos palaikus pataloganatomai nustatė, kad dalis iš jų, tame tarpe antrasis pilotas Pambos Haralambous ir palydovė buvo gyvi susidūrimo su kalnu metu - jie kvėpavo ir jų širdys plakė.  Gydytojai negalėjo pasakyti ar šie žmonės turėjo sąmonę. Apie tai pranešė vyriausias patalogoanatomas Philippos Koutsaftis. Jis pridūrė, kad padaryti 26 žuvusiųjų skrodimai. Jų tarpe buvo ir antrasis pilotas bei dvi stiuardesės. skrodimų metu nustatyta, kad jie žuvo nuo daugybinių traumų po lėktuvo susidūrimo su žeme. Padaryta vienareikšmiška išvada, kad traumos gautos iki mirties ir tapo jos priežastimi.

Pilotai supainiojo perspėjimo signalus apie nesklandumus lėktuve ir laiku nesuprato, kad krenta slėgis salone ir kabinoje. Išsiaiškinti situaciją trukdė ir tai, kad lainerio pilotas buvo vokietis, o antrasis pilotas - iš Kipro. Abu prastai mokėjo  anglų kalbą, kuri yra tarptautinė oro pervežimų kontrolės sistemoje.

Prieš skrydį lėktuvą aptarnavę mechanikai perkėlė slėgio kontrolės rankenėlę, o pilotai patikrinimo metu to nepastebėjo. 3000 metrų aukštyje suveikė pavojaus signalas pranešantis apie krentantį slėgį. Abu pilotai nusprendė, kad signalas liudija apie tai, jog aptarnavimo metu neteisingai atreguliuoti prietaisai. Iš tiesų apie šias abi problemas perspėja toks pat signalas, tačiau dėl blogai sureguliuotų prietaisų signalas veikia tik žemėje.

4200 metrų aukštyje automatiškai išmestos deguonies kaukės. Tuo pačiu metu pasigirdo signalas apie gedimus elektroninės įrangos aušinimo sistemoje. Pokalbių įrašai liudija, kad tokia įvykių eiga sutrikdė pilotus. Matomai tuo metu lakūnai pasijuto blogai dėl deguonies stokos. Būtent tuo metu jie pastebėjo, kad dėl prasto anglų kalbos mokėjimo negali aptarinėti sudėtingus techninius klausimus.

Jie susiekė su palaikymo tarnyba Kipre ir išsiaiškino, kad signalas dėl gedimų aušinimo sistemoje gali būti atjungtas skyriuje už pirmojo piloto krėslo. Norėdamas atjungti signalą kapitonas pakilo iš savo vietos ir paliko antrąjį pilotą stebėti prietaisų. Netrukus kapitonas neteko sąmonės dėl deguonies stokos ir nukrito ant grindų. Iš karto po jo sąmonės neteko ir antrasis pilotas.

Tuo metu Boeing-737 jau skriejo vedamas autopiloto. Laineris pakilo į užduotą aukštį  ir tęsė skrydį link Atėnų. Įveikęs maršrutą ėmė sukti ratus virš Graikijos sostinės.

Anksčiau oficiali versija teigė, kad visi keleiviai ir įgula mirė dar ore po salono ir kabinos išsihermetinimo. Tuo tarpu valstybinė Graikijos televizija, remdamasi kariniais šaltiniais pranešė, kad "Boeing" stiuardas mėgino nutupdyti lėktuvą. Vienas iš dviejų lėktuvą lydėjusių naikintuvų pilotas sakė, kad 23 minutes stebėjo, kaip nežinomas vyras (gali būti stiuardas) iš pradžių atjungė lėktuvo autopilotą, o vėliau ėmė palaipsniui leisti lėktuvą žemyn į Atėnų oro uosto pusę. Graikijos žiniasklaida pranešė, kad tas žmogus buvo 25 metų lėktuvo stiuardas Andreas Prodrom. Jis turėjo kelių valandų skraidymo stažą mažyčiu lėktuvu "Cessna", tačiau nespėjo rasti darbo pagal specialybę. Kartu su  palydove Cheris Čaralambus pasinaudojo pernešamais balionais su deguonimi, kurie buvo kabinoje. Būtent jis atjungė autopilotą, nusileido lėktuvu iš 11000 metrų aukščio iki 600 metrų. Po to mėgino išlyginti lėktuvą ir pradėti tūpti. Prodromu du kartus ėjo į taką, tačiau likus 40 km iki Atėnų baigėsi degalai. Kabinoje rastos stiuardo kraujo žymės, kas patvirtina versiją, jog jis bandė gelbėti lėktuvą ir keleivius. Būtent jį ir palydovę matė Graikijos KOP pilotai, lydėję lainerį iki susidūrimo su žeme.

Kipro aviakompanija "Helios" pripažino, kad sudužęs lėktuvas anksčiau turėjo hermetizacijos problemų. Per šešis metus buvo vienas toks atvejis. Jis nepasikartojo, todėl jokių abejonių dėl laivyno saugumo nebuvo. Visgi kompanijai teko pripažinti, kad tas vienas incidentas buvo kaip tik sudužusiame lėktuve. Paskutinio patikrinimo metu rugpjūčio 10-12 dienomis nebuvo rasta jokių gedimų. Taip teigė kompanija.

Rugpjūčio 21 dieną tardytojai oficialiai paskelbė dviejų "juodųjų dėžių" duomenis. Iš pateiktos informacijos paaiškėjo, kad lėktuvas išsihermetino lėtai. Susidarius išretintai atmosferai 115 keleivių ir įgula galėjo kvėpuoti, tačiau trūko deguonies. Dėl to jie neteko sąmonės. Be išsihermetinimo lėktuve sugedo energetikos ir ventiliacijos sistema.

Graikijos vyriausybė paskelbė, kad Boeing-737 nebuvo numuštas - tai patvirtino "juodųjų dėžių" duomenys ir naikintuvų kovinių atsargų patikra. Be to jei lėktuvas būtų susprogdintas, jo nuolaužos išsibarstytų didesniame plote.

Teismo medicinos ekspertų duomenimis visi Boeing 737 skridę žmonės žuvo nuo smūgio į žemę. O vienas iš keleivių - penkių metų berniukas kurį laiką buvo gyvas dar po to kai laineris nukrito.