2009 m. birželio 11 d., ketvirtadienis

50000 "The Guardian" numeris


2007 metų birželio 11 dieną Išleistas penkiasdešimttūkstantasis 186 metus leidžiamo laikraščio "The Guardian" numeris. Laikraščio jubiliejui skirtame straipsnyje pažymima, kad pirmasis numeris išleistas 1821 metų gegužės 5 dieną, kai Šv. Elenos saloje mirė Napoleonas, Nors žinutė apie jo mirtį pasirodė laikraštyje tik po šešių savaičių. Jubiliejiniame "The Guardian" numeryje buvo specialus įdėklas, kuriame nuodugniai pasakojama laikraščio istorija, bei patalpinta 50-ies sensacingiausių pirmųjų puslapių galerija - nuo karalienės Viktorijos mirties iki Tony Blairo atsistatydinimo. Iki 1959 metų laikraštis vadinosi "The Manchester Guardian". Pirmasis laikraščio leidėjas - medvilnės pirklys iš Mančesterio ir tuo pačiu metu žurnalistas Džonas Edvardas Teiloras (John Edward Taylor), kuris nusprendė leisti laikraštį po 1819 metų rugpjūčio 16 dieną patirto įspūdžio. Tos dienos įvykiai buvo pavadinti "Peterlo Skerdynės" (Peterloo Massacre) - Mančesterio Šv. Petro lauke (St. Peter's Fields) pasiklausyti kalbos apie parlamento reformą susirinko 60 tūkstantinė minia. Juos atakavo vyriausybės kariuomenė. Antpuolio metu žuvo 11 ir buvo sužeista daugiau nei 500 žmonių. 28 metų Teiloras buvo tų įvykių liudininkas ir jo straipsnių dėka apie Peterlo įvykius sužinojo visa šalis. Po dviejų metu, draugų patartas jis investavo pinigus į naujo savaitraščio "The Manchester Guardian" leidybą, tapo jo savininku ir vyriausiuoju redaktoriumi. Pirmieji laikraščio tiražai buvo tūkstantis egzempliorių. Jubiliejiniame dabartinio, dešimtojo iš eilės vyriausiojo redaktoriaus Alano Rasbridžerio (Alan Rusbridger) straipsnyje pažymima, kad "The Guardian" pradėjo savo gyvenimą nuo kovos už piliečių teises ir žodžio laisvę. Labiausiai žinomas vyriausias "The Guardian" redaktorius - Čarlzas Prestvičius Skotas (Charles Prestwich Scott), kuris užėmė šias pareigas 1872 metais ir liko jose 57 metus. 1907 metais jis nupirko leidinį iš Teiloro palikuonių. Jam vadovaujant "The Guardian" tapo nacionaliniu laikraščiu, o pats Skotas paskelbė principą - "komentarai gali būti bet kokie, bet faktai - šventi". Šio principo laikraštyje laikomasi iki šios dienos. Dabar "The Guardian" priklauso "Guardian Media Group". Laikraštis laikomas liberaliu ir yra priešpastatomas konservatyviajam "The Times". "The Guardian" - vienintelis nacionalinis spalvotas britų laikraštis. Nuo 2004 metų jo numeriai ištisai talpinami internete.