2007 m. spalio 24 d., trečiadienis

Pasitikėjimas

Dar Maceina paaiškino žodį "religingas". Tarp "religinio" ir "religingo" toks pat skirtumas, kaip tarp "vaisinio" ir "vaisingo". Todėl nematau kontrasto tarp religingo ir tikinčio. Ar gali būti vaisingas ne iš širdies?
Žmogus yra kūrėjas, nes tas galias jam suteikė Dievas. Dar Adomui ir Ievai pasakyta "nevalgykit vaisiaus nuo to medžio". Nebūtų reikėję ir sakyti, jei juose nebūtų įkrautas kūrybinis pradas. Kūrybinis pradas visų pirma reiškia valią rinktis. O valia rinktis - su atsakomybe. Pastebėsiu, kad valia RINKTIS sufleruoja, kad RINKTIS reiks jau iš pasiūlyto.

Turėdamas valią rinktis puikiai žinai, kad yra toks dalykas kaip nežinomybė. Krikščionybė nuolat ir visur teigia žmonėms - yra Dieviškasis slėpinys, nebijokit jo, - Dievas jus myli.

Ar daug aiškina eiliniam darbuotojui firmos vadovas apie strateginius savo planus? Tai yra jo žmogiškasis slėpinys. Atrodo, kad iš baimės turėtum numirti?

Juk pasitiki lygiai taip pat kaip ir tavimi pasitiki.

Padaugink tai iš Dievo pasitikėjimo tavimi...

Taigi, grįžus prie Dievo prapuola bet kokia baimė dėl to jo "neaiškinimo". Beje, tai jau liečia ne tik katalikus, bet ir visus kitus - niekas tikrai nežino kada mirs ir nelabai dėl to jaudinasi.

Nes jau pasitiki.


Komentarų nėra: